תחנת אוטובוס סולרית לדן בדרום בדביר
תחנה אוטובוס לדן בדרום סולרית בדביר
הרשאות לדף מתחום:  public


לזכר חברנו לוק פויג מעצב הדף